Felanmälan & Support
Vid fel på TV eller internet eller frågor om Internetanslutningen kontaktar du T3s kundservice, 090-129300

Vid frågor som gäller själva byanätet, vid flytt o dyl. kolla på sidan nyanslutning, får du inte svar där så kontaktar du någon i styrelsen för Täfteå byanät.

Felsökningstips bredband:
Kontrollera lamporna på fiberkonvertern (dosan på väggen) lyser. Om ingen av lamporna lyser eller blinkar - kontrollera näverkskabeln mellan konvertern och din dator/router.
Är fiberkonvertern ok men anslutningen inte fungerar prova koppla bort ev router och koppla istället in din dator direkt till fiberkonvertern- Kontrollera din nätverksinställningar och prova igen.

Det vanligaste felet är strömadaptern till själva fiberkonvertern.
Prova att låna, av en snäll granne för att kontrollera detta.
Dessa kan, om de är trasiga hämtas på ICA Nära i Täfteå.
.:Nyheter:..:Nyanslutning:..:Support:..:Kontakta Oss:.