Ny Upphandling
Vi har påbörjat en ny upphandling av internetleverantör till byanätet.
Av 300+ medlemmar så är det idag ca 220st som använder sig av Sappas TV-lösning. Sappa erbjuder ej längre den tjänst vi idag använder oss av. Det Sappa erbjuder oss idag med befintlig teknisk lösning är att ALLA medlemmar måste välja TV via dom, priset på detta är detsamma som om vem som helst skulle teckna sig för motsvarande boxer abonnemang. TV-utrustningen vi idag har i noden för att sända ut tv'n till medlemmarna är föråldrad och en ekonomisk risk för föreningen och den ekonomiska vinningen för varje medlem obefintlig.

För att komma vidare i detta så har styrelsen beslutat om att avveckla den TV lösningen och istället erbjuda de som vill, att gå över till IPTV. Vi har i vårt offertunderlag till samtliga tillfrågade leverantörer(ca 8st) bett om att få ett VALBART TV alternativ för våra medlemmar och ett pris på detta.
Vad har vi begärt offert på?
Nytt 5års avtal.
Alla hushåll uppgraderas från 100 Mbit/s till 1000 Mbit/s.
All utrustning som föreningen äger skall bytas ut i noden.
Förslag på valbar TV lösning via fiber till våra medlemmar.

Styrelsen kommer på årsmötet(kallelse kommer i brevlådan) som är i början på juni, att briefa er om olika offerter och vilket förslag som styrelsen anser vara bäst.
Om vi känner att vi får stöd för vårt förslag så kommer vi klubba val av leverantör på årsmötet för att implementera detta med start i augusti. Vår förhoppning är att vi kan hålla mötet öppet för alla medlemmar trots Corona tider, om inte så får vi fundera ut hur vi löser det tekniskt så att alla medlemmar som önskar kan delta.
Styrelsen ::: 2020-04-16 :::
Internetproblem i Hela Umeå 20191002
Verkar vara stora störningar på internet idag. Det är generellt och inget som har med vårt nät att göra utan stora delar av Umeå verkar vara drabbat.
Styrelsen ::: 2019-10-02 :::
Allt på banan
Hej!

Nu är A3 färdig med felet som orsakade störningar. Om problem kvartsår, kontakta A3's felanmälan på 090-129300
Styrelsen ::: 2018-12-13 :::
Stora störningar på internet
Just nu (Lördag 12/8 2018) har vi stora störningar på nätet. Rekommenderat är att alla som har problem anmäler till A3
Styrelsen ::: 2018-12-08 :::
Årsmötesprotokoll 2018
Ligger under fliken blanketter & dokument
Styrelsen ::: 2018-11-20 :::
Fiberavbrott Täfteåböle Uppdatering
Arbetet med att laga ledningen inleds imorgon tisdag och beräknas vara klart under dagen ALTERNATIVT Onsdag förmiddag
Styrelsen ::: 2018-08-20 :::
Fiberavbrott Täfteåböle ONSDAG den 15:e Aug
En maskin har skadat vår fiberkabel ut till Täfteåböle. Arbetet med att laga detta kommer att inledas först under nästa vecka. Mer info kommer här under nästa vecka
Styrelsen ::: 2018-08-17 :::
Föreningsstämma Täfteå Byakyrka 14:e juni kl 19:00
Dagordning kommer i brevlådan
Styrelsen ::: 2018-05-31 :::
Årsmöte 2016
Det var glädjande att se att föreningens val av internetleverantör gjort att vi tjänat en hel del pengar åt medlemmarna. Varje aktiv medlem har minskat sin årskostnad på internet (exkluderat tv) med 2 592kr.

Det viktiga som beslutades på årsmötet:
Föreningen har de senaste 3 åren återfört pengar till medlemmarna(sänkt medlemsavgift) då vi haft en för stor kassa i föreningen. Nu då vi själva upphandlar teknisk support och ej får det på vår månadsavgift(er faktura från T3) så har vi skapat oss en bra överblick på vad vi behöver ta ut för avgift för service och underhåll.

2017 kommer medlemsavgiften att bli följande:
Aktiv medlem: 200kr/år (tidigare 100kr/år)
Passiv medlem: 100kr/år (tidigare 50kr/år)
Dessutom så tillkommer en serviceavgift på 150kr/år för aktiva medlemmar.

Detta till trots så kommer varje aktiv medlem att tjäna 2 242kr per år.

Ni hittar hela Protokollet och Årsredovisning under blanketter och dokument.
Nils Nilsson - Ordförande ::: 2016-09-01 :::
Info angående avgift från T3
Vi vill uppmana alla kunder som betalar på FAKTURA från T3 att skaffa autogiro istället. Avgiften som ni betalar per faktura är 39kr.

Ni sparar alltså 39kr/mån om ni använder er av autogiro.
Styrelsen ::: 2015-10-07 :::
.:Nyheter:..:Nyanslutning:..:Support:..:Kontakta Oss:.