Mer information från Bahnhof
Kopiera textraden nedan och klistra in i er webbläsare:

https://1drv.ms/b/s!AlzZzlrRV61AwCBd0m8jkw2tE0xh
Andreas Bertilsson /Bahnhof ::: 2020-12-11 :::
Hemsidan under rekonstruktion
Tyvärr så har den här hemsidan blivit för omodern för dagens servrar och kommer behöva göras om.

Styrelsen ::: 2020-12-11 :::
Information från BAHNHOF
Info om bytet från A3 till Bahnhof i Täfteå Byanät:

Från 1 februari 2021 tas leveransen av bredbandet i byanätet över av Bahnhof.
Då kapaciteten i varje hushåll ökar från nuvarande 100 Mbit/s till 1000 Mbit/s så krävs ett konverterbyte i alla hushåll.
Företaget Eltel Networks kommer att sköta dessa konverterbyten och arbetet kommer att genomföras under Januari.
Återkommer med schema/bokning av tid för att genomföra dessa byten inom kort.

Tanken är att de nya konvertrarna installeras och den nuvarande monteras ner – före 1 februari så kommer ni dock att fortsätta använda den nuvarande konvertern temporärt inkopplad och då Bahnhof kör igång sin tjänst så behöver ni själva bara flytta en ”internetkabel” från den gamla konvertern till den nya.
Andreas Bertilsson /Bahnhof ::: 2020-12-11 :::
.:Nyheter:..:Nyanslutning:..:Support:..:Kontakta Oss:.